در این بخش آخرین اخبار، رویدادها و دستاوردهای مهم شرکت ویرا الکترونیک خزر و سایت وک شاپ قرار می‌گیرد.